Geodezja - Horyzont-Geo - geodezja Warszawa, geodeta Warszawa, geodezja energetyka, usługi geodezyjne warszawa, geodeta w Warszawie, geodezja w Warszawie, pomiary geodezyjne, usługi geodezyjne

Przejdź do treści
Idąc za Państwa oczekiwaniami realizujemy obecnie pomiary 3D
nowoczesnymi metodami pomiarów objętości mas ziemnych
 
objętości hałd, zwałowisk, inwentaryzacji architektonicznych, itd.


  
                                                        NOWOŚĆ !!! POMIARY 3D

                                                                                         

        
               
Pomiary z wykorzystaniem najnowszych technologii skanowania 3D
                                     z wysoką dokładnością firmy TOPCON

              Jesteśmy jedną z pierwszych firm oferującą Państwu takie pomiary!


Oferujemy pomiary geodezyjne dla klientów indywidualnych i firm budowlanych

Wykonujemy:

- mapy do celów projektowych,
- uzgodnienia ZUD czyli uzgadniania projektów technicznych w Zakładzie Uzgadniania
 Dokumentacji Projektowej,
- wytyczenia hal, budynków biurowych, jednorodzinnych i gospodarczych...,
- wytyczenia przyłączy gazu, prądu, wody, kanalizacji, itp.
- pomiary realizacyjne
   -  obsługa inwestycji,
   -  pomiary osiadania budynków (niwelacja precyzyjna),

   
-  objętości mas ziemnych - NOWOŚĆ !!! pomiary przestrzenne 3D / skanowanie 3D
   -  inwentaryzacje szybów windowych,
   -  inwentaryzacje architektoniczne,
- pomiary sytuacyjno - wysokościowe, aktualizacje podkładów mapowych,
- inwentaryzacje powykonawcze budynków, budowli inżynieryjnych, dróg,
 przyłączy, inwentaryzacjie zieleni, itp.
- podziały nieruchomości, rozgraniczenia oraz mapy do celów prawnych,
- wznowienia granic, wyniesienia granic nieruchomości,
- inne nietypowe pomiary w zależności od potrzeb klienta potrzebne do realizacji inwestycji np.
 pomiary wysokości linii elektrycznych, głębokości zbiorników wodnych, zwałowisk, itp. itd.

Wykonujemy mapy w formie tradycyjnej i numerycznej
(AutoCAD i Microstation)Posiadamy również świadectwa kwalifikacji E i D
do pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych
o napięciu powyżej 1 kV


Wróć do spisu treści